9 60

 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เหล่ากองลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสืออากาศ และบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

view img