10 60

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของอำเภอลำทับ เราชาว ล.น. รวมใจ ต่อต้านภัยยาเสพติด

 

view img