ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับเยาวชนคนเก่ง นักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 8 คน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เยาวชนช้างเผือกปีที่ 15 จากเทศบาลตำบลลำทับ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน
นางสาวสุดารัตน์ ยิ้มแย้ม
นางสาวปาณิสรา บุรีภักดี
เด็กหญิงภูสุดา โสพล
นายสิทธิกรณ์ ขำเกิด
นายวิวัฒน์ อำนวย
นายอภิสิทธิ์ คงทอง
นางสาวหงส์หยก ประชุมสุข
นางสาวศศิวิมล หนูศิริ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,10:58   อ่าน 31 ครั้ง